Personvern

Denne bloggen ivaretar dine personvernrettigheter på følgende måte:

  • Vi sender ingen data til eksterne aktører.

  • Vi bruker analyseverktøyet Matomo som kjører på vår egen server for å få en oversikt over hvilke artikler på bloggen som er mest besøkt. Analyseverktøyet er satt opp slik at du ikke kan identifiseres nærmere enn til ca hvilken by du befinner deg i.

  • Dersom du har satt opp nettleseren din til å be sider om ikke å spore deg (slik du burde,) så sporer vi deg heller ikke. Heller ikke i analyseverktøyet Matomo.

  • Det vil kunne finnes spor av din IP-adresse i serverlogger o.l, som vi tar vare på en kort periode for feilsøking og feilrettingsformål. Disse loggene slettes normalt etter ett til to døgn.

  • Det kan imidlertid forekomme tredjeparts innhold på noen av sidene, og vi har ingen mulighet til å kontrollere om disse tredjepartsleverandørene sporer deg, eller hva de gjør med informasjon om deg som de evt. samler inn. Dette vil typisk være videoklipp fra YouTube, NRK og lignende.

Privacy

This blog handles your privacy in the following manner:

  • We do not send any data to any third parties.

  • We use the tool Matomo which is hosted on our own server for analytics. This is to help us know which posts on the blog is the most popular. Matomo is configured to not identify you closer than to approx which city you are in.

  • If you have configured your web browser to send the Do not Track header (which you should,) we respect that and don’t track you. Not even for analytics.

  • It is possible that your IP-address can be found in our server logs, which we keep for a short while for debugging and corrective reasons. Normally these logs are deleted after one or two days.

  • There may be content by third parties on these pages, and we have no way of controlling wether they track you or what they do with the information about you that they collect. This will typically be video clips from YouTube, NRK or similar.